kapellet

Judiska församlingen i Stockholm förvaltar ett av nordens mest spännande judiska begravningskapell. Kapellet stod klart 1857, efter ritningar av den tidens store svenske arkitekt F. W. Scholander. Ca 50 år senare var kapellet för litet för den växande församlingen. Man anlitade då Ivar Tengbom, som valde att, istället för att riva och bygga nytt, utvidga och invändigt omgestalta det befintliga kapellet. Ombyggnaden utfördes 1925-26. Kapellet uppvisar idag en exteriör som präglas av Scholanders orientaliserande arkitektur och Tengboms eklektiska interiör med kolonner och golv av jämtländsk kalksten samt specialritade armaturer och möbler. Efter decennier av eftersatt skötsel har Tidens arkitekter medverkat till att restaurera kapellets väderskydd och tekniska system.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Scroll Up