TIDENS MEDARBETARE

Daniel Ljunggren

arkitekt SAR/MSA MAA
certifierad sakkunnig avseende kulturvärden, KUL-K

Daniel har studerat historia vid universitetet i Durham. Han har en arkitektexamen från Lunds tekniska högskola 2010. Han har studerat restaureringskonst vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm, 2012-13. Sedan 2014 driver Daniel Tidens arkitekter AB. Han är certifierad sakkunnig avseende kulturvärden enligt Boverkets standard och har sedan 2019 ramavtal med Statens fastighetsverk som husarkitekt för Glimmingehus, Hovdala slott och Tomarps kungsgård. Daniel har mångårig erfarenhet av arbete med judiskt kulturarv i Sverige, bl. a. genom restaurering av synagogan i Norrköping och begravningskapellet på norra judiska begravningsplatsen i Stockholm.

Daniel är också doktorand vid historiska institutionen, Dresdens tekniska universitet. Hans forskningsområde är det ömsesidiga beroendet mellan Breslaus judiska församling och dess modernistiska arkitekter för upprätthållandet av en judisk kultur och judiska platser i staden under Nazi-tiden, med fokus på bröderna Albert och Moritz Hadda.

Scroll Up