KAPELLET

tak- och fasadrenovering

Koppartaket från 1925 har lagts om och fasadputsen renoverats.

Scroll Up