P:Medevi Brunn1401201-Väntsal ångbåtsbryggan3 Arbetsmateri
En liten vänthall för ångbåtspassagerare vid Vätterns strand brann upp! Tidens ritade en rekonstruktion av byggnaden som kommer uppföras på samma plats.

Tid: 2014
Plats: Medevi Brunn, Motala
Beställare: Medevi Brunn AB