Tornbladinstitutet ligger i centrala Lund, strax intill Botaniska trädgården. Byggnaden uppfördes under 1930-talet för att hysa professor Ivar Bromans samling animaliska och mänskliga embryon. Samling ska finnas kvar i byggnadens källare, men i övrig inreds den för kontor.

Tidens arkitekter arbetar som underkonsult åt Drachmann arkitekter med projektering av ombyggnaden.

Tid: 2017
Plats: Lund
Beställare: Statens fastighetsverk