IMG_2617Västra uthuset, Skeppsholmen, Stockholm
På Skeppsholmen i Stockholm står två uthuslängor från 1870-talet, som nyligen blivit byggnadsminnesförklarade. Byggnaderna var länge i bruk som lokaler åt flottan. Nu förvaltas de av Statens fastighetsverk. Tidens arkitekter har skrivit vårdprogram för båda byggnader, för att underlätta planering av framtida skötsel- och underhållsåtgärder.

Tid: 2015
Plats: Skeppsholmen, Stockholm
Beställare: Statens fastighetsverk