Sabyholm_insida
Säbyholm ligger vackert i Landskronas norra utkant. Godset var från början kungsladugård under Landskrona citadell. Under 1800-talet var Säbyholm drivande inom den framväxande svenska sockerindustrin. Numera driver Säbyholms montessori sin verksamhet i flera av byggnaderna.

Tidens arkitekter har 2014 tagit fram en vård- och underhållsplan för de tre byggnader som finns i skolans ägo.

Tid: 2014
Plats: Säbyholm, Landskrona
Beställare: Säbyholms montessori