medevi5

Medevi Brunn är Sveriges äldsta hälsobrunn, grundad 1678 av Urban Hjärne. Här har i århundraden varit en samlingsplats för brunnsdrickning, kurbad och umgänge. I dag bedrivs hotell- och konferensverksamhet i Medevi.

Tidens arkitekter har hjälpt Medevi Brunn AB att upprätta en vårdplan för ett 40-tal av de mest centrala byggnaderna på Medevis område. Vårdplanen innehåller underhållsåtgärder med kostnadsuppskattning.

Tid: 2014
Plats: Medevi Brunn, Motala
Beställare: Medevi Brunn AB