Mitt i Stockholm nära Stureplan finns denna vackra byggnad från 1900-talets början. Huset innehåller idag kontor och hotell. Trapphuset behövde fräschas upp och Tidens arkitekter inventerade och projekterade en renovering som inkluderade uppsnyggning av entrén med nya låga sektionsradiatorer med marmoreringsmålade sittbänkar, nya säkerhetsdörrar till kontorslokalerna och en ytskiktsrenovering av hisskorgen. Ovan syns före- och efterbilder. För hisskorgen gjorde vi även en digital visualisering, som syns i mitten.

Tid: 2015
Plats: Östermalm, Stockholm
Beställare: Fabege