Annexet fläktrum kvadrat
Vid Linköpings slotts yttre borggård står denna eleganta kanslibyggnad från 1940-talet. Tidens arkitekter hade rollen som beskrivare (bygg- och AF-beskrivning) och BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare för projektering) i projekteringen för ett nytt ventilationssystem och fläktrum.

Tid: 2014
Plats: Linköping
Beställare: Statens fastighetsverk