Trädgårdsmästarbostaden, Görvälns slott
Görvälns slott i Järfälla är idag hotell och restaurang. Förutom slottsbyggnaden finns även bl.a. en trädgårdsmästarbostad, som ska ställas iordning till hotellrum. Tidens arkitekter har projekterat i samarbete med Tengbom och AE/OW.

Tid: 2015
Plats: Järfälla
Beställare: Järfälla kommun