Foensterbyte1
En bostadsrättsförening på Djurgården i Stockholm stod inför ett fönsterbyte. Tidens arkitekter ritade nya fönster efter gammal förlaga, i samarbete med byggnadsantikvarie Vicki Wenander.

Tid: 2014
Plats: Djurgården, Stockholm
Beställare: Brf