Fasadrenovering
Gatufasaden på denna vackra sekelskiftesbyggnad är i behov av renovering. Tidens arkitekter har tillsammans med konstruktör, stenkonservator och tegelhantverkare inspekterat fasaden från skylift. Vi skriver nu en åtgärdsplan för att återge byggnaden dess forna glans!

Tid: 2015
Plats: Stockholm
Beställare: Brf