Det judiska begravningskapellet på norra begravningsplatsen i Solna stod färdigt 1857 efter ritningar av Fredrik Wilhelm Scholander. 1925 renoverades kapellet av Ivar Tengbom. Det är Tengboms renovering som präglar kapellets interiör.

Tidens arkitekter inventerade kapellet och skrev en vård- och underhållsplan 2017. 2018 började åtgärderna med fönsterrenovering, renovering av de tekniska systemen och projektering för takrenovering som ett första steg.

Tid: 2017-pågående
Plats: Judiska begravningsplatsen, Solna
Beställare: Judiska församlingen i Stockholm